تولید مانتو اکسون

گروه تولیدی مانتو اِکسون

مانتو مجلسی مانتو اکسون

تولید انواع مانتو مجلسی ، اسپرت ، مانتو نخی ، مانتو شلوار اداری ، فرم مدارس و … با بهترین کیفیت دوخت و پارچه
به همراه تضمین کیفیت دوخت و پارچه

قبول سفارشات و همکاری با مدارس و مهد کودک ها
ارسال به همه نقاط کشور

مانتو مجلسی2 مانتو اکسون

ارزانترین قیمت به همراه بالاترین کیفیت

فروش عمده و جزئی مانتو

کانال تلگرام mantoexon@
پیج اینستاگرام mantoexon@
آدرس سایت www.MantoExon.ir
موبایل ٠٩١٥٥٢٨٣١٠٦ – ٠٩٣٠٠٠٣٤٦٠٠

اِکسون , تن پوش آریایی

مدل لباس تابستانی مردانه

مدل لباس

مدل لباس

مدل تابستانی

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮﯼ ﺍﺭﺷﺪ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎﻩ, ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﺯ «ﺍﻟﯿﺰﺍﺑﺖ ﻣﮏ ﻧﯿﻞ», ﻫﻤﺴﺮ «ﺟﺎﻥ ﻣﮏ ﻧﯿﻞ», ﺩﻋﻮﺕ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻟﯿﺰﺍﺑﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۸۲۷ ﺑﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﻮﺩ.


ﺍﻟﯿﺰﺍﺑﺖ ﻣﮏ ﻧﯿﻞ, ﻗﺼﺪ ﮐﺮﺩ ﻟﺒﺎﺱ ﺳﺎﺗﻦ ﺳﭙﯿﺪ, ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ‌ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺭﯼ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺭﺩﺍﯼ ﻗﺮﻣﺰ ﺍﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﻨﺪ.ﻟﺒﺎﺱ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺗﻀﺎﺩ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ‌ﻫﺎ ﻭ ﺟﻮﺍﻫﺮﺍﺕ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻩ ﻭ ﭘﺮ ﺯﺭﻕ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺧﺎﻧﻢ‌ﻫﺎﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﯼ ﺑﻮﺩ. ﺍﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﺳﺎﺩﻩ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﻧﻮﯼ ﺍﻭﻝ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮﻭﻋﯽ ﺷﺪ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﻗﺎﺟﺎﺭ.


ﺑﻌﺪ‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۸۵۰, «ﻟﯿﺪﯼ ﺷﯿﻞ» ﺑﺎ «ﻣﻠﮏ ﺟﻬﺎﻥ» ﻣﺎﺩﺭ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﮐﺮﺩ. ﺍﻭ ﺷﺮﺣﯽ ﺷﮕﺮﻑ ﺍﺯ ﻟﺒﺎﺱ‌ﻫﺎﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﻧﻮﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ‌ﻫﺎﯾﺶ ﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﻟﺒﺎﺱ‌ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ‌ﺍﺵ ﺧﺎﻧﻢ‌ﻫﺎﯼ ﻗﺠﺮﯼ ﺭﺍ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻣﺠﺬﻭﺏ ﻭ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ.


ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ
ﺟﻨﯿﻔﺮ ﺍﺳﮑﺎﺭﺱ ﻣﺘﺼﺪﯼ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺯﻩ ﻣﻠﯽ ﺍﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ, ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ‌ﻭﮔﻮ ﺑﺎ «ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ» ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﺍﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎﺭﻣﯿﻦ ﺷﺎﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻟﺒﺎﺱ ﺧﺎﻧﻢ‌ﻫﺎﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺍﻣﻦ‌ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﺎﺝ‌ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻧﺎﻣﺰﺩﯼ ﻭ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻋﺮﻭﺳﯽ‌ﺍﺵ, ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﺍﺑﺮﯾﺸﻢ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺗﻦ ﺳﻔﯿﺪ, ﺗﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻋﺮﻭﺱ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.


ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ, ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﻗﺮﻥ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ ﻣﯽ‌ﺭﺳﺪ, ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ, ﺩﺭﺑﺎﺭﯼ ﺭﺳﻤﯽ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﯾﺪ. ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻟﺒﺎﺱ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻮﺩ. ﻋﻤﺪﻩ ﺍﺭﻭﭘﺎﺋﯿﺎﻥ – ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺕ‌ﻫﺎ, ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ, ﺗﺎﺟﺮﺍﻥ- ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺻﻔﻮﯾﺎﻥ ﺳﺮ ﻣﯽ‌ﺯﺩﻧﺪ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ.

مد کت وشلوار مردانه

مد کت وشلوار مردانه

کت وشلوار

تاریخچه مدگرایى:

با بررسى ابعاد مختلف حیات اجتماعى بشر، روشن مى شود که پدیده مد همیشه در تاریخ بشر بوده است و منحصر به دوره معاصر نیست. هرگاه این پدیده در هر دوره‏اى از تاریخ آگاهانه و با گزینش و انتخاب و با توجه به فرهنگ و چهارچوب‏هاى فکرى و اعتقادى جامعه صورت گرفته نه تنها موجب پیدایش نارسایى‏هاى فرهنگى و اجتماعى نشدهاست بلکه به عنوان یک دستاورد اجتماعى، به رشد فرهنگ جوامع کمک نموده و زمینه آراستگى مناسب جنبه ظاهرى زندگى مردم و افراد را فراهم کرده است.

مدگرایى مثبت به معناى اقتباس از پیشرفت‏هاى اجتماعى دیگران و به کار بردن دستاوردهاى مثبت تمدنى دیگران، ضمن برطرف ساختن کاستى‏هاى حیات اجتماعى، از دچار شدن زندگى انسان‏ها به یک نواختى پیش‏گیرى کرده و روز به روز بر استحکام بیشتر پایه‏هاى زندگى کمک نموده و از پدیدآمدن رفتار و شیوه‏هاى ناخوشایندى که موجب دورى و یا نفرت و انزجار افراد از یکدیگر مى‏گردد، جلوگیرى به عمل آورده است.

مد لباس

عوامل وریشه ‏هاى مدگرایى:

انسان به گونه‏اى آفریده شده که همواره از حالت‏یکنواختى گریزان بوده و در مقابل، از تحول و نوآورى در زندگى استقبال مى‏کند. این تمایل در حالت عادى و در صورتى که پذیرش تحول و نوآورى از روى آگاهى و به صورت تدریجى صورت پذیرد، ظاهر زندگى آدمى را خوشایند و دلپذیر مى‏سازد. بنابراین میل به خودآرایى و زیباسازى محیط زندگى امرى فطرى است که به برکت آن، هم زمینه آراستگى صورت ظاهرى محیط زندگى انسان فراهم مى‏گردد و هم انگیزه تعالى و تداوم زندگى اجتماعى و روابط صحیح انسانى تقویت مى‏شود. بدین‏سان عواملى که موجب ایجاد نفرت و انزجار افراد از یکدیگر و یا موجب یکنواختى زندگى بشر مى‏شود، از محیط حیات اجتماعى دور شده و جنبه‏هاى مثبت کمال‏خواهى و زیبایى دوستى انسان، روز به روز شکوفاتر مى‏گردد.

البته گرچه یکى از جلوه‏هاى کمال‏جویى و زیبایى دوستى انسان به ویژه در دوره جوانى توجه به زیبایى ظاهر است اما باید مراقب بود این فرایند، از حالت طبیعى خود خارج نشود زیرا همه استعدادهاى فطرى اگر از حالت طبیعى و معقول خود خارج شوند، جنبه انحرافى پیدا کرده، آثار سویى به بار مى‏آورند.

به عنوان مثال میل به خودآرایى که ریشه در کمال‏جویى و زیباپسندى فطرى انسان دارد اگر از روى غفلت، یا در نتیجه افراط و تفریط و یا تحت تاثیر القائات غلط عوامل جانبى، از مسیر طبیعى و درست‏خود خارج شود، سر از امورى چون خودنمایى، فخر فروشى، خودپرستى، مدپرستى و در مى‏آورد. عواملى که هر یک از آنها به نوبه خود، موجب پیدایش انواع نارسایى‏ها، هوس‏بازى‏ها، رقابت‏هاى غلط و اسراف و تبذیرها خواهد شد و انسان را به حیوانى پست تبدیل خواهد کرد

بنابراین پیروى از مد و زیبایى‏خواهى و تنوع‏پسندى، ریشه در نهاد انسان دارد که نیازهایى چون تنوع، زیباخواهى و کمال‏جویى فطرى منشا اصلى آن محسوب مى‏شود. اما صورت‏هاى افراطى رایج این گرایش، (مدپرستى)، در نتیجه جهل و نا آگاهى و ضعف ارزش‏هاى معنوى و تبلیغات وسیع دشمنان و خودباختگى و تقلید کورکورانه از دیگران و یا آلوده شدن به رذایلى چون خودنمایى، فخرفروشى، احساس حقارت و خود کم‏بینى و. پیش مى‏آید که براى افراد جامعه بسیار خطرساز است و باید از آن پرهیز کرد.

مد لباس مردانه زمستانه

مد لباس مردانه زمستانه

لباس زمستانی

فرهنگ لغت مد در قرن بیستم (Dictionaire de la mode au XXe siecle) در ویرایش ۱۹۹۶ خود آورده است که ریشه واژه مد mode در زبان فرانسه که معادل است با واژه fashion در زبان انگلیسی، ریشه در واژه لاتین modus دارد که در آن روزگاربا واژه manner (روش) در زبان انگلیسی امروز و یا manie’re در زبان فرانسه امروز معادل بوده‌است.

لباس زمستانی
واژه “مد” که از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده‌ و کاربرد بسیاری یافته معانی متعددی دارد که از جمله آنها می‌توان به روش (مثلاً روش استفاده از یک محصول یا روش طبخ یک غذا یا یک سبک زندگی و…)، جهت در قضایای موجهه در منطق (مثل ضرورت و امکان و امتناع و…) و نیز سبک (style) پوشش و آرایش و رفتار اشاره کرد که در این بین همین معنای اخیر است که در زبان فارسی نیز بیشتر کاربرد دارد چنانکه در واژه آلامد (a la mode) به معنای مطابق با مد روز مشاهده می‌شود. واژه‌ هایی نظیر modelیا modeling در زبان انگلیسی که هم در حوزه مد و لباس و هم در حوزه‌های عام تر به کار می‌رود از واژه مد در زبان فرانسه اتخاذ شده‌است.


هر چند در زبان انگلیسی واژه fashion معنا و کارکرد همسان با mode در زبان فرانسه یا فارسی امروز را یافته‌است. مطابق با فرهنگ لغت ریشه شناسی زبان انگلیسی (the Barnhart Dictionary of ethymology 1988) واژه fashion در زبان انگلیسی، اصالتاً به واژه‌های لاتین همچون facio یا factio باز می‌گردد که به معنای انجام دادن کاری یا ساختن چیزی است. با این همه واژه facon در زبان فرانسه قدیم است که ریشه و منشاء کاربرد معنایی جدیدی برای fashion به معنای “سبک و روش پوشش و آرایش و رفتار به ویژه در سطوح و لایه‌های بالای جامعه شده‌است.


واژه فشن و تداعی معنی منفی ذهنی
در واقع mode در زبان فرانسه و fashion در زبان انگلیسی در حوزه بحث مقاله حاضر هم معنا هستند. هر چند که در زبان فارسی امروز هر دو به طور جداگانه و گاه با معانی مختلف و یا دست کم با ارزشگذاری متفاوت به کار می‌روند و مثلاً fashion غلظت معنایی بیشتری از mode می‌یابد و از همین رو به هنگام کاربرد ممکن است حساسیت بیشتری نیز در مخاطب ایجاد نماید، چنانکه هر کس بطور شهودی می تواند دریابد که مثلاً سخن گفتن از “فشن اسلامی” بار معنایی سنگین‌تری از”مد اسلامی” دارد و حساسیت بیشتری در مخاطب ایجاد می‌کند.


در هر صورت آنچه که اجمالاً امروزه و در حوزه مورد بحث این مقاله از مد در فارسی یا mode در فرانسه و یا fashion و style در انگلیسی (برغم تعدد حوزه معنایی، برخی ابهامات و نیز همپوشانی‌های معنایی و غیره) فهمیده می‌شود عبارتست از: روش روزآمد و مقبول پوشش و آرایش و سبک زندگی.

البته این تنها شرحی لفظی و تعریفی ابتدایی و اجمالی است برای امکان شروع بحث و بررسی و ارائه تعریف‌های دقیق‌تر با حد و مرز مفهومی و مصداقی مشخص‌تر. تعریف اخیر از مد و mode در فارسی و فرانسه و fashion و style در انگلیسی به معنای سبک روزآمد و مقبول پوشش و آرایش و زندگی تا حدی عام و مطلق و خنثی به نظر می‌رسد و بنابراین اگر چنین گستردگی معنایی را برای واژه‌های یاد شده در نظر بگیریم دشواری چندانی در الحاق قیودی نظیر اسلامی، ایرانی، دانشجویی، شهری، روستایی و امثال آنها پدید نخواهد آمد. چنانکه مد زنانه یا مد مردانه و بچه‌گانه یا مد دهه ۱۹۶۰ در آمریکا و مد دهه ۱۹۸۰ در فرانسه مفاهیمی قابل فهم می‌باشند.

با این همه می‌توان گفت طی سال‌های اخیر کاربرد فراوان و بعضاً افراطی و اغراق آمیز واژه‌های mode و fashion در حوزه سبک‌های خاص پوشش و آرایش، نوعی محدودیت و انحصار معنایی برای این واژه‌ها ایجاد کرده به گونه‌ای که بر اساس اصل روانشناختی تداعی معانی(association of ideas) واژه‌های mode و fashion صرفاً پوشش و آرایش غربی را که به سرعت در حال تغییر و در عین حال همراه با شکستن هنجارهای دینی و اخلاقی‌است به ذهن متبادر می‌سازد و دقیقاً همین انحصار نامعقول معنایی است که مسلمانان را اولاً نسبت به پدیده مد و فشن و ثانیاً نسبت به کاربرد مفهوم مد یا فشن اسلامی حساس نموده‌است.

مد لباس مردانه زمستانه

لباس زمستانی

فرهنگ لغت مد در قرن بیستم (Dictionaire de la mode au XXe siecle) در ویرایش ۱۹۹۶ خود آورده است که ریشه واژه مد mode در زبان فرانسه که معادل است با واژه fashion در زبان انگلیسی، ریشه در واژه لاتین modus دارد که در آن روزگاربا واژه manner (روش) در زبان انگلیسی امروز و یا manie’re در زبان فرانسه امروز معادل بوده‌است.

لباس زمستانی
واژه “مد” که از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده‌ و کاربرد بسیاری یافته معانی متعددی دارد که از جمله آنها می‌توان به روش (مثلاً روش استفاده از یک محصول یا روش طبخ یک غذا یا یک سبک زندگی و…)، جهت در قضایای موجهه در منطق (مثل ضرورت و امکان و امتناع و…) و نیز سبک (style) پوشش و آرایش و رفتار اشاره کرد که در این بین همین معنای اخیر است که در زبان فارسی نیز بیشتر کاربرد دارد چنانکه در واژه آلامد (a la mode) به معنای مطابق با مد روز مشاهده می‌شود. واژه‌ هایی نظیر modelیا modeling در زبان انگلیسی که هم در حوزه مد و لباس و هم در حوزه‌های عام تر به کار می‌رود از واژه مد در زبان فرانسه اتخاذ شده‌است.


هر چند در زبان انگلیسی واژه fashion معنا و کارکرد همسان با mode در زبان فرانسه یا فارسی امروز را یافته‌است. مطابق با فرهنگ لغت ریشه شناسی زبان انگلیسی (the Barnhart Dictionary of ethymology 1988) واژه fashion در زبان انگلیسی، اصالتاً به واژه‌های لاتین همچون facio یا factio باز می‌گردد که به معنای انجام دادن کاری یا ساختن چیزی است. با این همه واژه facon در زبان فرانسه قدیم است که ریشه و منشاء کاربرد معنایی جدیدی برای fashion به معنای “سبک و روش پوشش و آرایش و رفتار به ویژه در سطوح و لایه‌های بالای جامعه شده‌است.


واژه فشن و تداعی معنی منفی ذهنی
در واقع mode در زبان فرانسه و fashion در زبان انگلیسی در حوزه بحث مقاله حاضر هم معنا هستند. هر چند که در زبان فارسی امروز هر دو به طور جداگانه و گاه با معانی مختلف و یا دست کم با ارزشگذاری متفاوت به کار می‌روند و مثلاً fashion غلظت معنایی بیشتری از mode می‌یابد و از همین رو به هنگام کاربرد ممکن است حساسیت بیشتری نیز در مخاطب ایجاد نماید، چنانکه هر کس بطور شهودی می تواند دریابد که مثلاً سخن گفتن از “فشن اسلامی” بار معنایی سنگین‌تری از”مد اسلامی” دارد و حساسیت بیشتری در مخاطب ایجاد می‌کند.


در هر صورت آنچه که اجمالاً امروزه و در حوزه مورد بحث این مقاله از مد در فارسی یا mode در فرانسه و یا fashion و style در انگلیسی (برغم تعدد حوزه معنایی، برخی ابهامات و نیز همپوشانی‌های معنایی و غیره) فهمیده می‌شود عبارتست از: روش روزآمد و مقبول پوشش و آرایش و سبک زندگی.

البته این تنها شرحی لفظی و تعریفی ابتدایی و اجمالی است برای امکان شروع بحث و بررسی و ارائه تعریف‌های دقیق‌تر با حد و مرز مفهومی و مصداقی مشخص‌تر. تعریف اخیر از مد و mode در فارسی و فرانسه و fashion و style در انگلیسی به معنای سبک روزآمد و مقبول پوشش و آرایش و زندگی تا حدی عام و مطلق و خنثی به نظر می‌رسد و بنابراین اگر چنین گستردگی معنایی را برای واژه‌های یاد شده در نظر بگیریم دشواری چندانی در الحاق قیودی نظیر اسلامی، ایرانی، دانشجویی، شهری، روستایی و امثال آنها پدید نخواهد آمد. چنانکه مد زنانه یا مد مردانه و بچه‌گانه یا مد دهه ۱۹۶۰ در آمریکا و مد دهه ۱۹۸۰ در فرانسه مفاهیمی قابل فهم می‌باشند.

با این همه می‌توان گفت طی سال‌های اخیر کاربرد فراوان و بعضاً افراطی و اغراق آمیز واژه‌های mode و fashion در حوزه سبک‌های خاص پوشش و آرایش، نوعی محدودیت و انحصار معنایی برای این واژه‌ها ایجاد کرده به گونه‌ای که بر اساس اصل روانشناختی تداعی معانی(association of ideas) واژه‌های mode و fashion صرفاً پوشش و آرایش غربی را که به سرعت در حال تغییر و در عین حال همراه با شکستن هنجارهای دینی و اخلاقی‌است به ذهن متبادر می‌سازد و دقیقاً همین انحصار نامعقول معنایی است که مسلمانان را اولاً نسبت به پدیده مد و فشن و ثانیاً نسبت به کاربرد مفهوم مد یا فشن اسلامی حساس نموده‌است.

مدل لباس مردانه اسپرت

مد پسرانه

مدل لباس مردانه اسپرت

با نگاهی به این مجلات می‌بینیم که چه لباس‌هایی در چه دهه‌هایی مد بودند:


دهه ۱۹۰۰: لباس‌هایی شبیه ساعت شنی مد بود. در آن زمان خانم‌های شیک پوش علاوه بر پیراهن مد روز، کلاهی‌ طراحی …

مد پسرانه

با نگاهی به این مجلات می‌بینیم که چه لباس‌هایی در چه دهه‌هایی مد بودند:

دهه ۱۹۰۰: لباس‌هایی شبیه ساعت شنی مد بود. در آن زمان خانم‌های شیک پوش علاوه بر پیراهن مد روز، کلاهی‌ طراحی شده‌ هم به سر می‌گذاشتند و چتر آفتاب به دست می‌گرفتند.

 

دهه ۱۹۱۰: سال ۱۹۱۰ با اجرای لباس «شهرزاد» در پاریس، شرق گرایی مد شد. طراحان از لباس زن‌های اندرونی دربارهای شرقی، دستار‌ها، شلوار‌ها و رنگ‌های زنده شرقی الهام گرفتند. سپس «جنبش هنر دکو» تحولی عظیم در آثار هنرمندان ایجاد کرد. در این دهه اولین اجراهای مد به شکل امروزی توسط خیاطی پاریسی به نام جین پاکین بر صحنه رفت. او اولین خیاطی بود که شعبی را در لندن، بوینس آیرس و مادرید تاسیس کرد. سپس استفاده از رنگ‌های پاستلی و پارچه‌های براق مد شد.

جنگ جهانی اول: تغییرات سبک لباس پوشیدن در این دوران بیش از اینکه وابسته به مد باشد از نیاز‌های مردم تاثیر می‌گرفت زیرا زنان بیشتری مجبور بودند کار کنند. آنها لباس‌هایی احتیاج داشتند که برای فعالیت‌هایشان مناسب باشد. اجراها مشتری کمتری داشتند. به علاوه تعداد زیاد کشتگان و مجروحان و افزایش سوگواری مردم باعث رواج رنگ‌های تیره شد. در ۱۹۱۵ دامن‌های کوتاه رواج یافت.

بین دو جنگ جهانی: دوران طلایی صنعت مد در فرانسه بود. مشتریان خانه‌های مد دیگر شاهزاده‌ها نبودند. مردم عادی هم می‌توانستند لباس‌های مد روز را بپوشند. به علاوه مشاهیر، هنرپیشه‌ها و خانواده دولتمردان آمریکایی هم از مشتریان ثابت این مزون‌ها شدند.

دهه ۱۹۲۰: در این دوره کوکو جواهرات و کشباف را وارد طراحی‌های خود کرد. تزئیناتی از قبیل خز، کتان و همچنین لباس‌های اسپرت مد شدند. طرح‌های غیررسمی در لباس‌های مردان رواج یافت.

مدل لباس مردانه اسپرت

مدل لباس مردانه اسپرت

مدل لباس مردانه

واژه «مد» واژه‌ای فرانسوی است و در زبان فرانسه به معنی طرز، اسلوب، عادت، شیوه، سلیقه، روش، رسم، و باب روز آمده است.

مدل لباس مردانه

Mode از ریشه لاتین Modus گرفته شده است. این واژه، پس از جنگ جهانی اول، به دنبال نفوذ تمدن غرب، وارد زبان فارسی شد.

* «فرهنگ دهخدا» مد را اینگونه تعریف می‌کند: لغتی فرانسوی به معنی روش و طریقه موقت که طبق ذوق و سلیقه اهل زمان، طرز زندگی و لباس پوشیدن و غیره… را تنظیم می‌کند.

شیوه متداول و باب زمان در شئون زندگی اجتماعی را مد گویند. در زبان انگلیسی اصطلاح fashion برای مد به کار می‌رود و تقریباً همان تعاریفی که برای مد در زبان فارسی و فرانسه آورده شد؛ در ذیل واژه fashion نیز به کار می‌رود. «روشی برای لباس پوشیدن، رفتارکردن، دکوراسیون یا یک علاقه که مد نظر قرار می‌گیرد.

مدل لباس

*«دایـره المـعارف تطبـیقی علـوم اجـتماعی» هم مـد را ایـنگـونه تـعریف می‌کند: شیوه‌های نسبتاً زودگذر کنش در آرایش شخصی یا طرز گفتار و بسیاری دیگر از رفتارها.

«تفاوت مد با رسم» در آن است که، خلاف رسم که دوام و دیرپایی ویژگی آن است، تازه‌تر محسوب می‌شود و تبعیت از آن بیشتر به خاطر تازگی آن است.

*در «جامعه شناسی»، به رفتار جمعی نوظهوری که به قدر رسم اجتماعی تثبیت نشده باشد، مد اجتماعی می‌گویند.

«مد» به عنوان پدیده‌ای اجتماعی مختص جامعه و فرهنگ خاصی نیست و پیدایش و افول مد، پنج مرحله شامل می‌شود: آفرینش / معرفی مد / تبلیغ مد / تولید انبوه / تقاضای مد جدید. بهره‌برداری نظام سرمایه‌داری از رواج مد، منجر به تغییرات فرهنگی ـ اجتماعی در کشورهای مخاطب می‌شود.

علل گرایش زنان به «مد» از رویکردهای مختلفی قابل تبیین است. در «دیدگاه روانشناسی» نیاز انسان‌ها به خودنمایی و زیبایی زمینه مدگرایی را فراهم می‌سازد. بر مبنای دیدگاه «جامعه شناختی»، مقولاتی چون الگو و فرهنگ مصرف، سبک زندگی، رهبران مد و بدن، آگاهی، در تبیین گرایش به مد مطرح می‌شود.

بی تردید پدیده مد با «طبقه اقتصادی ـ اجتماعی افراد»، «نقش رسانه‌های جمعی»، «فرآیند جهانی‌سازی» و «نظام سرمایه‌داری» مرتبط است. برخی «رضا‌خان» را بنیانگذار مدگرایی در ایران و تقلید از غرب می‌دانند و عده‌ای نیز معتقدند اولین محصلان ایرانی که در «دوره قاجار» برای تحصیل به اروپا سفر کردند، «مد» را به ایران آورده‌اند.

علی گرانمایه پور، درباره تاریخچه مد در ایران می‌گوید: تاریخچه مد در ایران به دربار قاجار می‌رسد. البته در آن زمان مدهای اروپا به خصوص فرانسه فقط در دربار مشاهده می‌شد اما در دوره رضاخان تجدد و مدگرایی به مردم عادی هم تسری پیدا کرد و با ایجاد مغازه‌های خیابان جمهوری و شکل‌گیری طبقه متوسط ایرانی بحث مد داغ‌تر شد و «هیپی‌گری» اولین مدی بود که جوانان ایرانی از غرب اقتباس کردند.

از دوره کلاه‌شاپو و سبیل داگلاسی تا خط ریش سوزنی و ریش لنگری راه درازی در عرصه مد و عرضه کالاهای زیبایی، آرایشی و بهداشتی طی شده است.

براساس اطلاعات موجود در ایران، آقایان پیشگامان مدگرایی بوده‌اند، آنها که در دوران قاجار و سال‌های اولیه حکومت رضاخان مجال بیشتری برای استفاده از مدل‌های غربی و آراستن ظاهر خود داشتند، در سال‌های بعد کم‌کم عرصه را به خانم‌ها واگذار کردند.

رونق گرفتن تجارت فرا مرزی، افزایش تولید و خدمات، افزایش تقاضای مصرف کنندگان، به وجود آمدن رفاه نسبی در زندگی طبقه متوسط، انسان‌ها را به سوی ظاهر آراسته و توجه بیشتر به ظواهر زندگی سوق داد.

در عصر ارتباطات و رسانه‌های برون‌مرزی، دنیای بی‌انتهای تبلیغات، چرخه تولید و مصرف را چنان گسترش داده است که به دنبال آن خیابان‌های تهران پر می‌شود از لباس‌های زرد، سبز، نارنجی و قرمز، کفش‌های هری پاتری، شلوارهای کوتاه، کرکره‌ای، مانتوهای آستین کوتاه، بلوزهای تنگ، موی تن تنی و تیفوسی، رنگ موهای فانتزی.